Stappenplan voor een geslaagde M&A

iStock_000008987183Large

Zonder een degelijk stappenplan zal je M&A niet slagen. Het volstaat niet een bedrijf te kopen je moet ook nog investeren in de integratie.

Stappenplan voor een geslaagde M&A

Enkele cijfers die u kunnen doen duizelen (bron: CLC):

 • In 58 % van de gevallen, faalt de integratie (M&A) door:
  • Een fout proces
  • Een slechte voorbereiding
  • Gebrek aan communicatie
  • Geen (aangepast) change management
 • 56 % van de beoogde synergiën worden nooit gehaald
 • 34 % van de bedrijven hebben meer dan twee jaar nodig om de M&A doelstelling te behalen
 • Slechts 6 % van de ondernemingen evalueren hun M&A als zeer succesvol.

 Een stappenplan

 1. Pre-acquisitie:

  • Evalueer niet alleen de financiële cijfers maar ook de andere facetten van het bedrijf. Een HR due dilligence bijvoorbeeld zal met zekerheid essentiële elementen aan het licht brengen die o.a. ook belangrijke financiële gevolgen kunnen hebben.
  • Teken de nieuwe organisatie uit voor de ‘closing’.
  • Evalueer de managers op competenties, potentieel en waarden om (later) de juiste persoon op de juiste plaats te zetten.
  • Ontwikkel een communicatiestrategie en projectaanpak.
  • Evalueer de cultuur o.m. om de sterktes en eventuele hinderpalen bij de integratie in kaart te brengen.
  • Stel een integratiemanager aan.
 2. Opzetten van de funderingen:

  • Start ‘twintig’ werkgroepen (integration task forces of ITF’s), één op elk van de strategische bedrijfsprocessen, samengesteld uit een kern team van managers van beide bedrijven.
  • Werk samen met managers van beide bedrijven om een nieuw (gemeenschappelijk) business plan op te zetten.
  • Betrek ‘zichtbaar’ (senior) managers van beide bedrijven.
  • Stel nieuwe managers aan bij het overnemende bedrijf. Laat de beste winnen en beslis op basis van resultaten uit het verleden en van ITF’s. Uiteraard ook op basis van eerder gerealiseerde assessments.
 3. Snelle integratie:

  • Harmoniseer loon en arbeidsvoorwaarden. Hoe meer tijd hierover gaat, hoe meer medewerkers blijven denken in termen van: ‘dit is een ex-A of een ex-B.
  • Versnel de integratie door het voeren van culturele workshops en intensieve proces mapping.
  • Voer proces audits uit. Beslis voor het beste proces.
  • Wissel managers uit tussen beide bedrijven.
  • Geef aandacht aan feedback en leer hieruit.
 4. Consolidatie:

  • Vorm één bedrijf met één MT en één manager op elke stoel, geen compromissen.
  • Ontwikkel gemeenschappelijke tools, taal en processen. Kies voor het beste uit beide werelden.
  • Beslis ook ASAP wat niet dient te veranderen of wat geen voorwerp is van harmonisatie en ITF’s (bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ERP).
  • Maak gebruik van learning en development tools om het van elkaar leren verder te bewerkstelligen.
  • Auditeer het integratie proces.

Hoe moet je zo een change project managen?

Het antwoord is eenvoudig, zoals altijd moet je change proces aangepast zijn aan je M&A doelstelling en aan de cultuur van beide bedrijven. Er kan geen integratie plaatsvinden zonder een integratie van de culturen.

Good luck!