Organisatiecultuur is meer dan een charter aan de muur

Organisatiecultuur is meer dan een charter aan de wand van de directiekamer. Kent u uw organisatiecultuur? Maakt het managen van de organisatiecultuur deel uit van uw dagelijkse beleid?

 cultureeatsstrategy-442x3051

Wat is organisatiecultuur?

Op het internet kon ik o.a. volgende definities lezen:

 • Culture is how organizations do things
 • Culture is the only sustainable point of difference for any organization
 • Culture is the values and behaviors that contribute to the unique social and psychological environment of an organization
 • Culture is the sum of values and rituals which serve as glue to integrate the members of the organization
 • Culture is a system of shared assumptions values and beliefs, which governs how people behave in organizations

Al deze definities en uitspraken van goeroes zijn bekend maar managen we bewust onze bedrijfscultuur? Sterker nog, kennen we onze (actuele) bedrijfscultuur en weten we welke cultuur we wensen of waar we naar toe willen?

Waarom uw organisatiecultuur definiëren en managen?

Wanneer de cultuur niet correct gedefinieerd is en gemanaged wordt zal het behalen van de strategische doelstellingen niet adequaat gerealiseerd worden. ‘Culture eats strategy for breakfast’ (Peter Drucker)! Het niet managen van de bedrijfscultuur leidt tot inefficiëntie of sub-performantie. Indien uw strategie bijvoorbeeld innovatie omvat of nog performance-doelstellingen, etc… dan zal u deze doelstellingen slechts efficiënt realiseren als alle elementen van uw bedrijfsvoering of als uw organisatiecultuur innovatie en of performance ademen. We spreken van het DNA van uw onderneming. Maar hierover meer later.

Hoe kunnen we onze organisatiecultuur dan managen?

Organisatiecultuur is de correcte vertaling in de dagelijkse bedrijfsvoering van de missie, visie en strategische doelstellingen. Laat die drie elementen de hardware zijn van uw strategie, dan is cultuur de software van uw bedrijfsstrategie. Organisatiecultuur vertaalt de strategie.

Cultuur moet consistent en coherent gedefinieerd worden.

Hierbij met de driehoek strategie, structuur en cultuur op elkaar afgestemd zijn. Dit is niets anders dan six sigma.

De volgende elementen van uw bedrijfsvoering moeten/kunnen bijvoorbeeld vertaald worden in uw cultuur:

 • De organisatiestructuur moet uiteraard aangepast zijn, zo zal een hierarchische tempel niet aangepast zijn om een innovatie-doelstelling te realiseren, een netwerkorganisatie wel…
 • De normen en waarden uiteraard…
 • De leiderschapsstijl, maar ook de manier waarop conflicten worden opgelost bijvoorbeeld, worden ze met de mantel der liefde afgedekt of worden de conflicten opgelost…
 • De communicatie bijvoorbeeld, schriftelijk of mondeling, top down of bottom up?
 • Tijdbesteding, wordt de stijl van ‘management by walking around’ gehanteerd of wordt er veel tijd in vergadering gestoken…
 • Verloningscriteria, worden nieuwe ideeën beloond of geeft men hogere verloning voor leeftijd of anciënniteit…
 • Maar even zo goed de aanwervingscriteria of de promotiecriteria.

De lijst is zeker niet exhaustief maar slechts een greep uit wat cultuur maakt. Het is evident dat de coherentie van al deze maatregelen of elementen van de bedrijfsvoering lonend zal zijn en de strategie al dan niet zal faciliteren.

Cultuur en klimaat.

Cultuur is wat we willen, klimaat is hoe we dat in de praktijk omzetten. Hoe consistenter cultuur en klimaat zijn hoe efficiënter onze strategie gerealiseerd zal worden.

Cultuur is geen abstract begrip.

Organisatiecultuur is dus geen abstract begrip of een charter aan de muur, het is de motor van uw strategie. Wist u dat het managen van uw bedrijfscultuur een verhoging oplevert van uw EBIT met 2 à 3 procentpunten? ‘The only thing top management really has to do is to create culture’ (Edgar Schein). Wij meten uw huidige en uw gewenste cultuur in enkele dagen en leiden uw management team en medewerkers op het juiste spoor.