Mensgerichte change

Je medewerkers maken of kraken je change. Stem mens en organisatie op elkaar af, overtuig elke medewerker en hou rekening met je cultuur. Zo slaagt je verandering.

Het doel van change

Doel van change

Je organisatie werkt optimaal als ze strategie, structuur en cultuur op elkaar afstemt. Een mens als zijn potentieel, competenties en waarden in evenwicht zijn. Aligneer beide en je medewerkers:
  • realiseren hun potentieel en stellen dat ze bijdragen tot de strategie
  • kennen je bedrijfscultuur en vinden dat die aansluit bij hun waarden
  • merken dat ze de juiste competenties hebben om hun rol in te vullen 

Het resultaat? Je bedrijf behaalt zijn strategische doelstellingen. Dat is het doel van change. Maar hoe geef je die verandering vorm? 

Top-down en bottom-up

Mensen worden niet graag veranderd. Toch evolueren we voortdurend. Krijg je medewerkers zover dat ze veranderen door ze te overtuigen van de meerwaarde. Change gebeurt individueel!

Daarom kondig ik verandering top-down (collectief) aan én voer ze bottom-up (individueel) uit. Zo betrek je iedereen, realiseer je je verandering sneller en veranker je ze in je bedrijf.

Doel + cultuur = aanpak

Verandering gebeurt niet in een vacuüm. Je bedrijfscultuur schept een klimaat en daar hou je best rekening mee. Anders mislukt je changetraject.

Er zijn tal van manieren om verandering te realiseren. Voor jouw bedrijf is er maar één: de aanpak die past bij het doel van je change en bij je bedrijfscultuur. Anders mislukt je verandering. Hoe complex je change ook is, ik vind die aanpak en maximaliseer zo je slaagkans.

Wil jij ook mensen centraal stellen in je veranderingstraject? Omdat zij je verandering maken of kraken? Dan verhoog ik jouw EBITDA met 2 à 3%-punt bij: