Naar verantwoordelijke sociale zekerheid. Hoe change managen in een politieke omgeving?

Dia1

Naar een verantwoordelijke sociale zekerheid. Hoe change managen in een politieke omgeving? Onze Belgische sociale zekerheid zag het daglicht na de tweede wereldoorlog onder impuls van het Beveridge Report van 1942. Onze sociale welvaartstaat is dus inmiddels meer dan 60 jaren oud. In België draait onze ziekte- en invaliditeitsverzekering op basis van de Wet van […]

Change is easy!

Stack of pebbles on a big rock at the beach.

Change is easy!   Is change enkel mogelijk mits de juiste culturele aanpak of is leiderschap essentieel of wordt change doorgevoerd d.m.v. bijvoorbeeld actieteams? Het is uiteraard een én-én verhaal. Maar change is easy! Dit zijn de vijf basiselementen waarmee u rekening houdt om uw change project succesvol te realiseren: Geen change zonder visie, want […]

Wat is nu het potentieel van mijn medewerkers?

Dia07

Wat is nu het potentieel van mijn medewerkers? ‘People are our most important asset’. ‘Our people make the difference’. Een van de missionstatement-zinnen die je in quasi elke onderneming kan terugvinden. Weten wie talent heeft en wat dat talent precies inhoudt. Ik las een tweet: ‘elke medewerker heeft het recht zijn potentieel maximaal te ontplooien.’ Een […]

Stappenplan voor een geslaagde M&A

iStock_000008987183Large

Zonder een degelijk stappenplan zal je M&A niet slagen. Het volstaat niet een bedrijf te kopen je moet ook nog investeren in de integratie. Stappenplan voor een geslaagde M&A Enkele cijfers die u kunnen doen duizelen (bron: CLC): In 58 % van de gevallen, faalt de integratie (M&A) door: Een fout proces Een slechte voorbereiding […]